5.12.2021 Irak po piate, po šieste, po siedme 

Expedičná Klubovna Brno, Jezuitská 1 o 13:20