Keď vymyslia vakcínu proti strachu, 

budem znova prednášať.